MQ Scan

Snel en gevalideerd inzicht in motorische ontwikkeling van kinderen.

Meer info

Partijen waar we mee werken

Fitfabriek,
Bergen op Zoom

MOOVE,
Oosterhout

MQ Scan

Breng zelf simpel en snel de motorische ontwikkeling van schoolkinderen in kaart om achterstanden eerder te signaleren en talenten vroeg te herkennen. De MQ Scan is ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) en de Haagse Hogeschool en uitgebreid getoetst in praktijk.

Inzicht MQ Scan

De MQ Scan is een test die objectief inzicht geeft in de motorische ontwikkeling van leerlingen.

Kinderen doen het met veel plezier, geen teststress

Supersnel af te nemen

30 kinderen in een uur door de MQ Scan app

Voorziet in heldere rapportages

Resultaten direct na het afnemen online beschikbaar

Kost € 229,— per school per jaar

Af te nemen door vakleerkracht, groepsleerkracht, buurtsportcoach

MQ Scan in de praktijk

Met de MQ Scan krijgt je:

Objectief inzicht in de motorische ontwikkeling van leerlingen van 6 tot 12 jaar

Vroegtijdige herkenning van achterstanden en van talenten

Een vergelijk tussen kinderen, groepen, scholen, wijken, gemeenten

Betere onderbouwing van het gymnastiekonderwijs

Betere onderbouwing van het sport- en beweegbeleid

Geen woorden,
maar cijfers!

De MQ Scan is ontwikkeld en uitgebreid in praktijk getoetst door de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) in samenwerking met de Haagse Hogeschool. De test kan in elke standaard gymzaal worden afgenomen. Het meten en vastleggen van de resultaten gebeurt middels een app. Resultaten worden gegarandeerd veilig opgeslagen in de MQ database. Alleen scholen kunnen bij de individuele resultaten. De MQ Scan wordt bij voorkeur afgenomen bij leerlingen in groep 3, 5 en 7 om de ontwikkeling te kunnen volgen.

Meer info

Interesse of vragen
MQ Scan?

Neem contact op met team MQ via:
info@mqscan.nl of 023-5400200

Interesse of vragen
Flevo MQ Scan?

Neem contact op met Martijn Postuma via:
akt@almere.nl.nl of 036-5458458

MQ is een initiatief van de mensen van SchoolJudo.nl en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere. De MQ Scan is ontwikkeld en gevalideerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) in samenwerking met de Haagse Hogeschool naar een ontwerp van het Athletic Skills Model (ASM)