fbpx

MQ Scan

Nederlands eerste wetenschappelijk onderbouwde scan, die professionals in staat stelt in 1 gymles inzicht te verkrijgen in de motoriek.

Meer info

MQ Scan

De motorische ontwikkeling van kinderen is net zo belangrijk als rekenen, taal en schrijven. Waar rekenen en taal onontbeerlijk zijn voor de toekomst van een kind en hun deelname aan de maatschappij, geldt dit net zo goed voor de motoriek. Een goede motoriek is bepalend voor een gezonde en vitale toekomstige generatie. Wij helpen professionals, scholen en gemeenten daarom inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de motoriek, waardoor de motoriek gericht verbeterd kan worden, ongeacht het motorisch niveau.

Inzicht MQ Scan

De MQ Scan is een test die objectief inzicht geeft in de motorische ontwikkeling van leerlingen.

Kinderen doen het met veel plezier, geen teststress

Supersnel af te nemen

30 kinderen in een uur door de MQ Scan app

Voorziet in heldere rapportages

Resultaten direct na het afnemen online beschikbaar

Kost € 229,— per school per jaar

Af te nemen door vakleerkracht, groepsleerkracht, buurtsportcoach

MQ Scan in de praktijk

Met de MQ Scan krijgt je:

Objectief inzicht in de motorische ontwikkeling van leerlingen van 4 tot 12 jaar

Vroegtijdige herkenning van achterstanden en van talenten

Een vergelijk tussen kinderen, groepen, scholen, wijken, gemeenten

Betere onderbouwing van het gymnastiekonderwijs

Betere onderbouwing van het sport- en beweegbeleid

Geen woorden,
maar cijfers!

De MQ Scan is ontwikkeld en uitgebreid in praktijk getoetst door de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) in samenwerking met de Haagse Hogeschool. De test kan in elke standaard gymzaal worden afgenomen. Het meten en vastleggen van de resultaten gebeurt middels een app. Resultaten worden gegarandeerd veilig opgeslagen in de MQ database. Alleen scholen kunnen bij de individuele resultaten. De MQ Scan wordt bij voorkeur afgenomen bij leerlingen in groep 3, 5 en 7 om de ontwikkeling te kunnen volgen.

Meer info

Interesse of vragen
MQ Scan?

Neem contact op met team MQ via:
info@mqscan.nl of 023 30 36 808

Interesse of vragen
Flevo MQ Scan?

Neem contact op met Martijn Postuma via:
akt@almere.nl of 036-5458458

MQ is een initiatief van de mensen van SchoolJudo.nl en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere. De MQ Scan is ontwikkeld en gevalideerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) in samenwerking met de Haagse Hogeschool naar een ontwerp van het Athletic Skills Model (ASM)