Blog

Variatie in bewegen is niet meer optimaal

In de afgelopen weken sprak ik veel professionals in het land. Het topic motoriek / beter bewegen is “hotter” dan ooit te voren (ook afgelopen vrijdag stond het nieuws vol over de bewegingsachterstanden bij basisschoolkinderen). In deze gesprekken komen diverse inhoudelijke thema’s aan bod over hoe je naar bewegen moet kijken en het bewegen moet beoordelen. Goede vragen waaruit blijkt dat we echt en stap vooruit willen op het gebied van motorische ontwikkeling.

Interessant in deze gesprekken is dat er een soort “oud en nieuw denken” (geen waarde oordeel) is onder professionals. Het oude denken gaat uit van losse vaardigheden, waar men puur en alleen kijkt naar losse vaardigheden en hoe deze worden uitgevoerd.

Het nieuwe denken gaat veel meer over bewegen als totaliteit in een bepaalde context. Vanuit Athletc Skill Model en dus ook de MQ Scan, onderstrepen wij deze laatste visie en filosofie.

Bekijken hoe een kind beweegt in een bepaalde context betekent dat we vooral kijken naar coördinative capaciteiten zoals, balanceren, koppelingsvermogen, aanpassingsvermogen en oriëntatievermogen.
 

Het nieuwe denken gaat veel meer over bewegen als totaliteit in een bepaalde context. Vanuit Athletc Skill Model en dus ook de MQ Scan, onderstrepen wij deze laatste visie en filosofie.

Hoe belangrijk is het voor een kind om een perfecte koprol uit te kunnen voeren, wanneer het betreffende kind niet op turnen zit? Als hij of zij bv. voetbalt, of hockeyt, is een rol beweging – die misschien iets meer op een judorol lijkt – dan niet voldoende? Ja! Wat ons betreft is dat voor deze specifieke sport context, waarbij een kind een duw of tackle krijgt en vervolgens een rol maakt om een vervelende val te voorkomen, goed.

Ga daarnaast eens na hoeveel motorische vaardigheden men wel niet automatisch aan elkaar koppelt, telkens weer in verschillende volgorde. Je doet in de meeste sporten nooit sec één vaardigheid. Leer daarom veelzijdig bewegen aan, daar hebben kinderen op jonge leeftijd het meeste profijt van. Daarnaast is het ook veel leuker dan losse vaardigheden oefenen of trainen.

De MQ Scan is ontwikkeld vanuit de ASM filosofie en meet daarom geen losse vaardigheden. Het gaat dus niet om de koprol als vaardigheid maar om het efficiënt / effectief over de kop gaan in koppeling met andere Fundamental Movement Skills (FMS).

Wij vroegen Rene Wormhoudt & Geert Savelsbergh* bedenker/ onderzoeker van het Athletic Skill Model en de ontwikkelaars van de MQ Scan naar hun kijk en visie.

 

1.     Wat is voor jou het grote verschil tussen het “oude en nieuwe denken” m.b.t. kijk op bewegen onder kinderen? 
Anders denken over bewegen gaat voor het ASM niet alleen over het gegeven dat je meer moet bewegen maar met name over de kwaliteit van bewegen. Kinderen hebben variatie nodig, zowel fysiek als mentaal. Deze variatie in lichamelijk bewegen wordt niet optimaal meer aangeboden. Eerst was er variatie door buitenspelen naast de gymlessen op school. Het steeds minder buitenspelen en minder of geen gym van een vakleerkracht speelt daarbij een cruciale rol. ASM wil iedereen rondom het kind (de beweger) laten samenwerken en laten inzien dat er een gemeenschappelijk belang is.

 

2.     Wat is naar jouw idee de grote meerwaarde om naar beweging als totaal te kijken?
Lichaam en geest zijn te onderscheiden maar niet te scheiden. Het zijn 2 kanten van dezelfde medaille. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat meer lichaamsbeweging ook tot beter cognitieve prestatie leidt. Door de toepassing van de ASM programma’s word je fitter, gezonder en beter in sporten.

 

3.     Wat zouden op termijn de voordelen zijn voor kinderen die door middel van het nieuwe denken bewegingen aanleren?
Een gerichte bredere motorische ontwikkeling betekent dat kinderen minder geblesseerd raken, minder stoppen met sporten en dat ze een beter aanpassingsvermogen ontwikkelen, fysiek en psychosociaal. De creativiteit zal toenemen maar bovenal is het ontzettend leuk om te doen!

 
Tips om ASM visie toe te passen:
  1. Leg de ouders, trainers en kinderen uit wat de voordelen zijn van een brede motorische ontwikkeling.
  2. De ouders moeten kinderen stimuleren te bewegen door zelf het goede voorbeeld te geven, door gebruik te maken van afwisselende materialen en ondergronden via spelvormen waarin plezier voorop staat.
  3. Plaats het veelzijdig leren bewegen centraal en niet de persoonlijke belangen van de omgeving zoals “moeten winnen”, “dat heb ik zelf ook niet gedaan” of “op onze club mag je er geen andere sport bij doen”.

*Rene Wormhoudt: Is mede grondlegger van het Athletic SkillsModel (ASM), heeft een achtergrond als fysiotherapeut, werkte diverse jaren  als fysiotherapeut en conditietrainer binnen diverse sporten. Daarnaast en was hij conditietrainer voor Ajax en is momenteel conditietrainer van het Nederlandse Elftal.

Geert Savelsbergh: Is professor en onderzoeker aan de VU Amsterdam, gespecialiseerd in bewegen en lector talentontwikkeling aan de Hogeschool van Amsterdam.

René Wormhoudt en Geert Savelsbergh hebben de MQ Scan i.s.m. met de Haagse Hoge School (Joris Hoeboer) ontwikkeld.

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte