Blog

Sportakkoord in een nutshell

Afgelopen vrijdag werd het Sportakkoord getekend. Een speciaal moment waarmee het kabinet het belang en noodzaak van de sport voor de maatschappij benadrukt. VWS, VSG/VNG en NOC*NSF zijn de strategische partners binnen het sportakkoord, ondersteund door vele organisaties die betrokken zijn bij het tot stand komen van het sportakkoord.

De MQ Scan heeft haar steentje bijgedragen, door op verzoek input te leveren op het gebied van motorische ontwikkeling van kinderen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Vaardig in bewegen als één van de zes ambities binnen het sportakkoord een belangrijke plek heeft gekregen.

 

Wat en waarom een Sportakkoord?
Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Uiteraard geeft het Sportakkoord ook invulling aan diverse maatschappelijke issues waarin de sport een waardevolle rol kan spelen.

Het gaat goed met de Nederlandse sport, zowel in de top als de breedte. Dit is echter geen geruststellende situatie. Er zijn voldoende trends en ontwikkelingen die de huidige positie van sport doen afbrokkelen. En daarmee zijn er voldoende uitdagingen die zonder stevige inspanningen een achteruitgang van de sport tot gevolg hebben.

Het Sportakkoord is een integraal akkoord waarin vele facetten van de sport gebundeld zijn.

 De vijf sportakkoord ambities op een rijtje.

  • Inclusieve sport
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen

Het zesde thema, Sport in Beeld, krijgt nu geen concrete uitwerking, maar zal in 2019 starten in verband met de Olympische cyclus en in afwachting van adviezen van de Nederlandse sportraad m.b.t. evenementen.

 

De Ambitie “Vaardig in bewegen” uitgelicht
De ambitie is om meer kinderen aan de beweegnorm te laten voldoen, en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen positief om te buigen. Binnen het Sportakkoord komt de focus te liggen op alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Specifiek voor het voldoende bewegen is er ook aandacht voor de uitval in sport en bewegen van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Achtergrond hiervan is dat kinderen die op jonge leeftijd weinig bewegen zich motorisch minder goed zullen ontwikkelen en een grotere kans hebben op overgewicht. Ze lopen als gevolg daarvan een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische aandoeningen.

Doelen voor 2021:

  • Een positieve trendbreuk met betrekking tot de motorische vaardigheden van onze jeugd;
  • Een stijging van het aantal kinderen dat voldoet aan de beweegnorm;
  • Een stijging van het aantal (interactieve) beweegvriendelijk plekken in de wijk;
  • Een stijging van de sportdeelname van de jeugd in de leeftijd van 12 tot 18 jaar;
  • Groter bewustzijn bij ouders en verzorgers over het belang van bewegen en motorische ontwikkeling van kinderen.

Minister Bruno Bruins en de strategische partners van het Sportakkoord willen in 2019 starten met de uitrol van het Sportakkoord. Dit betekent dat met een goede zes maanden te gaan, het sportakkoord praktisch “handen en voeten” dient te krijgen. Het zal nog best een interessante periode gaan worden, om het Sportakkoord van papier naar de praktijk krijgen. Dit is één van de grote uitdagingen, waar wij graag ons steentje aan bijdragen.

Wij zijn van mening dat het Sportakkoord een zeer positieve ontwikkeling is, voor zowel sport als maatschappij. Meerdere belangrijke organisaties hebben hun krachten gebundeld en hebben het vizier op eenzelfde punt in de toekomst gericht. Mogelijk belangrijker nog is de rol welke de sport wil gaan innemen voor diverse maatschappelijke uitdagingen. Denk aan domeinen als onderwijs, sociaal of gezondheidszorg.

Daarnaast juichen wij het van harte toe dat er specifiek beleid is vormgegeven voor de ontwikkeling van motoriek. De voorgaande jaren is er beleidsmatig vooral gefocust op meer bewegen. Wij roepen al jaren dat er een nuance gemaakt dient te worden van meer naar beter bewegen. Inmiddels zes jaar verder wordt de motorische ontwikkeling landelijk beleid. En dat is simpelweg een fantastische stap.

Geïnteresseerd naar het gehele sportakkoord, klik hier

 

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte