MQ Scan

Update MQ Scan van start

Per 1 oktober 2018 zal de nieuwe update van de MQ Scan beschikbaar zijn voor gebruik. Aankomende zomer werken de Haagse Hoge School, Athletic Skills Model en MQ Scan samen om de update gestalte te geven.

De lancering van de MQ Scan (eind 2016) leverde een prachtig product op voor professionals (LO-docenten, Buurt Sport Coaches en beleidsmakers), die meer inzicht willen verkrijgen in het motorisch niveau van kinderen en de monitoring hier van.

De MQ Scan is de eerste Nederlandse wetenschappelijk onderbouwde motorische scan, die professionals in staat stelt binnen 1 gymles alle kinderen te scannen. Een methodiek die wereldwijd veel aanzien en interesse opleverde. Dit komt met name door de snelheid en aantallen, waarmee je het motorische niveau van kinderen in korte tijd inzichtelijk maakt.

Waarom een update? 
Stil zitten is achteruitgang. Vanuit dit perspectief starte de Haagse Hoge School een verdieping met het werkveld. Samen met Haagse LO-Docenten werd een verdiepingsslag gemaakt. Uitgangspunt hierin waren, de MQ Scan nog beter toespitsen op de verschillende leeftijdsniveaus. Scherpere output niveaus leveren en de MQ Scan nog beter onderdeel maken van een standaard gymles.

Deze onderzoek fase is in het najaar van 2017 afgerond en begin 2018 wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd.

Concreet zal de update de volgende aanpassingen inhouden:

  • Gedifferentieerde banen (onder-, midden- en bovenbouw).
  • Compactere banen (1/3 van de gymzaal nodig qua ruimte).
  • Vijf output niveaus ipv de huidige drie.
  • Wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd voor de groepen 1 & 2 (vroeg signalering)

Tevens voeren we op basis van feedback van onze huidige gebruikers een stuk gebruiksgemak door. Uiteraard blijft het gemak, de snelheid waarmee je kan scannen gehandhaafd.

Per 1 oktober 2018 zal de update beschikbaar zijn voor gebruik.

Interesse om snel en eenvoudig inzicht te verkrijgen in het motorisch niveau van kinderen? Neem contact met ons op, wij demonstreren  en leggen graag uit welke meerwaarde de MQ Scan voor jou gemeente, school of regio kan hebben.

 

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte