Blog

Nieuwe visie op bewegen en motoriek

In de afgelopen maanden spraken wij velen professionals en beleidsmakers in het land. Bij iedereen is er een verhoogde interesse voor de thematiek motorische ontwikkeling. Velen van jullie geven invulling aan deze thematiek, andere beraden zich hoe dat te gaan doen. Wij van MQ Scan vinden het onze plicht om zo veel mogelijk kennis en know how op dit gebied te delen. 

Wij constateerde dat de behoefte naar relevante informatie over het thema motoriek / motorische ontwikkeling en inzicht verkrijgen daarin steeds groter wordt. De organisaties achter de MQ Scan en waar wij veelvuldig mee samenwerken zijn:

  • Haagse Hoge School
  • VU Amsterdam
  • Athletic Skills Model

Deze organisatie hebben diverse samenwerkingsverbanden met collega Hogescholen en Universiteiten in binnen- en buitenland. Zij hebben toegang tot interessante onderzoeken en praktische kennis vanuit de praktijk die wij graag met jullie delen. Zodat ieder voor zich een beter beeld kan vormen en gerichte en passende keuzes kan maken.

Dit keer hebben wij Rene Wormhoudt (grondlegger van de ASM filosofie & conditietrainer Nederlands Elftal) gevraagd meer inzicht en beeld te geven wat het ASM precies is. En uiteraard ook naar zijn visie op motorische ontwikkeling.

De MQ Scan is ontwikkeld vanuit deze ASM filosofie. Een hernieuwde en veel sterker passende filosofie op bewegen en de motorische ontwikkeling, die aansluit bij de huidige trends en ontwikkeling binnen sport en bewegen.

 

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte