Blog

Motorisch inzicht is als een APK

Inmiddels reis ik al weer een goed half jaar door het land en ben ik in gesprek met veel organisaties, beleidsmakers en professionals die serieus werk aan het maken zijn, van de motorische ontwikkeling van kinderen. Het is fantastisch om te zien hoeveel energie er op dit onderwerp zit. En welke stappen er al zijn gemaakt op lokaal niveau.

Persoonlijk vind ik het interessant te zien hoe ieder vanuit een andere invalshoek de motorische ontwikkeling aanpakt. Zo wordt het vanuit JOGG-perspectief ingezet, zie hier een krachtig voorbeeld. LO-vaksecties zetten het in als input van hun vak leerplan, om zo middels de inzichten verscherpte accenten aan te brengen.

Weer anderen gebruiken het motorisch inzicht om vanuit het gemeentelijk sportbeleid grip te krijgen op de effecten van dit sportbeleid. De overkoepelende paraplu is wat mij betreft gezondheid, we doen dit om de gezondheid van kinderen positief te beïnvloeden.

Ik merk ook dat er soms een tegenbeweging is. Je hoort dan opmerkingen zoals; moet er nu wel getest worden op dit vlak? Of wordt er niet al genoeg getest onder kinderen? Moeten we nog meer “hokjes” creëren waar wij kinderen in plaatsen?  

Wat mij betreft benaderen deze tegenstanders het onderwerp van motorisch testen te “smal” motorisch scannen is geen doel op zich, maar is wat ons betreft een onderdeel van een breder plan. Het plan om kinderen naar gezond gedrag te bewegen. Inzichten dienen professionals en beleidsmakers te leiden tot bijvoorbeeld acties als passende interventies, differentiatie in sport / gymlessen, betrekken van gespecialiseerde professionals. Door gerichter te werk te gaan, stellen wij onszelf beter in staat de negatieve trend (gezond gedrag) te kenteren.  Inzicht is wat mij betreft cruciaal hierin.

Het verkrijgen van inzicht in de motoriek, maar net zo goed de BMI, is als een APK check. Je wilt dat je auto lekker loopt.

Daarnaast speelt er wat mij betreft nog een belangrijk tweede aspect. Het testen of scannen van kinderen en de negatieve ervaring die daar volgens sommigen mee gepaard gaat, hoeft helemaal niet zo ervaren te worden. Naar mijn idee wordt er rondom het testen van kinderen, een didactisch fout gemaakt. Als je alleen al kijkt hoe beladen een CITO toets is en wordt gemaakt door, school, ouders en dus ook het kind. Als je slim omgaat met het testen van kinderen en dit in een andere setting, vorm en sfeer weet neer te zetten, wordt de ervaring totaal anders. Creativiteit is daarbij key.

En we hebben het hier over de gezondheid van een jonge generatie, waarin gezond gedrag behoorlijk bepalend is op diverse fronten voor de rest van het leven. Als vader van een vierjarige dochter vind ik dit erg belangrijk. Ik zou het verkrijgen van inzicht in de motoriek, maar net zo goed de BMI, meer zien als APK check. Je wilt dat je auto gewoon lekker loopt.

Dan blijft er natuurlijk altijd nog het argument dat we niet moeten en willen testen op dit gebied, onder deze doelgroep. Omdat het niet nodig is omdat de professional het zelf met het blote oog constateert.

Echter als dit het geval was of is. Dan stonden we er niet zo voor zoals de onderzoeken ons recentelijk laten zien. Nederland heeft in de laatste 10 jaar flink geïnvesteerd op het vlak van het stimuleren van een gezonde leefstijl. In diezelfde periode is de motoriek van de jeugd significant verslechterd.  Dit maakt juist dat we obv wetenschappelijke en gevalideerd onderbouwde inzichten te werk dienen te gaan. De gerichtheid van beleid en activiteiten obv deze inzichten, zouden er in de aankomende 10 jaar voor dienen te zorgen dat we met minder middelen meer effect weten te realiseren.

Dat lijkt mij een prachtige uitdaging, die zeer zeker geen gemakkelijke zal zijn. Maar alles staat en valt met positieve energie van mensen.  Deze energie zie ik op heel veel plekken in het land terug. Ondersteund door een nationaal sportakkoord die thema’s wil gaan versterken. Voor al diegene, laat je niet afleiden.  Jullie energie tezamen zal het verschil gaan maken. Daar ben ik echt 200% van overtuigd. Wij helpen jullie daar graag bij het is mooi om daar onderdeel van te zijn.

Dus hou die energie vast……

 

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte