Blog

MQ Scan in de praktijk bij Heerhugowaard Sport

Wij spraken met Leona Duineveld van Heerhugowaard Sport N.V.. Zij is vakleerkracht bewegingsonderwijs en heeft reeds ervaring met de MQ Scan. Wat is de werkwijze van Heerhugowaard Sport N.V., wat vinden zij van de aandacht die motoriek krijgt binnen het onderwijs en hoe ervaren zij de MQ Scan? Lees verder voor een interessant praktijkvoorbeeld die je inzicht geeft in hoe jouw gemeente, sportbedrijf of school het thema motoriek een plek kan geven in de organisatie!

Wie is Heerhugowaard Sport N.V. en wat zijn haar belangrijkste doelstellingen?
Per januari 2016 is Heerhugowaard Sport N.V. opgericht. Dit is een semi-gemeentelijke organisatie met als doel het exploiteren en beheren van gemeentelijke sportaccommodaties en het verrichten en faciliteren van activiteiten op het gebied van sport en bewegen. De missie van Heerhugowaard Sport NV is optimale dienstverlening verlenen aan (potentiële) sporters en (sport)organisaties in Heerhugowaard en daarnaast professioneel, efficiënt, daadkrachtig, servicegericht en klantvriendelijk zijn. De gemeente Heerhugowaard houdt van sport. De gemeente Heerhugowaard streeft ernaar dat zoveel mogelijk inwoners (blijven) sporten en bewegen via laagdrempelige activiteiten voor alle leeftijdsgroepen (van baby’s tot senioren). Een beperking mag geen reden zijn om niet aan sport te doen. Heerhugowaard Sport N.V. streeft ernaar om voor bijna iedereen een passend sportaanbod te realiseren. Sport bevordert de gezondheid, zorgt voor zingeving en versterkt de sociale samenhang. Sport en bewegen levert een belangrijke bijdrage aan thema’s als gezondheid, zelfredzaamheid, participatie/integratie, sociale samenhang en leefbaarheid.

Wat doen jullie precies aan activiteiten op de scholen?
Heerhugowaard Sport N.V. kan scholen het onderstaande bieden:

  • Vakdocent Bewegingsonderwijs voor het geven van goed kwalitatief bewegingsonderwijs
  • Pauze sportactiviteiten op het schoolplein
  • Naschoolse sportactiviteiten, al dan niet in samenwerking met bestaande BSO-organisaties
  • Sportactiviteiten op maat (bijv. sportclinics, schoolreizen en schoolkampen)

 

Wat is jouw beeld over de aandacht voor motoriek binnen het onderwijs?
Er is te weinig aandacht voor motoriek binnen het onderwijs. Een vakleerkracht kan er voor zorgen dat de motoriek binnen het bewegingsonderwijs beter wordt, maar niet alle scholen maken de keuze voor een vakleerkracht.

Hoe is dit beeld op de Heerhugowaardse basisscholen?
Op 26 januari 2017 is het Convenant “Sport, bewegen en gezonde leefstijl” door vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, de gemeente en ons sportbedrijf ondertekent.

Schoolbesturen wordt daarbij de mogelijkheid geboden om diensten van een vakleerkracht bewegingsonderwijs bij ons sportbedrijf in te kopen tegen en sterk gereduceerd tarief. Deze regeling heeft een enorme boost gegeven in het aanstellen van vakleerkrachten alsmede de inhoud en omvang van de bewegingslessen.

Wat dient de MQ Scan voor jullie te gaan doen?
De MQ-scan dient ons op een snelle en goede manier inzicht te geven in de motorische ontwikkeling van de leerlingen.

Welke ideeën en plannen liggen er om met de output van de MQ Scan aan de slag te gaan?
De output zal op meerdere manieren gebruikt worden:

  • Lessen, jaarplanning en aanpak beter aanpassen aan het niveau van de leerlingen.
  • ‘Zorgleerlingen’ op tijd doorverwijzen.
  • ‘Talenten’ de nodige aandacht en uitdaging mee te geven.
  • Bij scholen en de gemeente aangeven dat het inzetten van een vakleerkracht veel uitmaakt voor de motorische ontwikkeling en dus waardevol is

 

Kun je iets vertellen over hoe jullie de implementatie van de MQ Scan hebben aangepakt?
Wij waren op zoek naar een passend leerlingvolgsysteem en kwamen via de ALO en het ASM op de MQ-scan. Ziggy heeft bij ons op locatie een presentatie gegeven en toen waren wij overtuigd. Zodra wij onze accounts konden gebruiken, hebben wij met de vakgroep alle parcours uitgezet en geoefend. Vervolgens hebben wij de scan op alle scholen uitgevoerd. Nadat iedereen de scan had gedaan, hebben wij de werkwijze geëvalueerd.

Volgend schooljaar krijgt de MQ-scan een vaste plek in de jaarplanning.

Als je nu 5 jaar naar de toekomst kijkt hoe en op welke ideale wijze hebben jullie dan de aanpak m.b.t. motoriek staan/georganiseerd?
Het zou ideaal zijn als er over 5 jaar op alle basisscholen in Heerhugowaard minimaal twee keer per week lesgegeven wordt door een vakleerkracht. Daarnaast zou het goed zijn als alle scholen deelnemen aan de MQ-scan en er gekeken kan worden waar behoefte is aan meer ‘ondersteuning’ vanuit Heerhugowaard Sport N.V..

 

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte