Blog

Hoe betrek je ouders bij de ontwikkeling van motoriek?

Lees verder voor het programma dat Sportief Capelle heeft opgezet om de motoriek van kinderen in hun wijken te verbeteren met behulp van de ouders! Een interview met Rutger Veugelers, Sport en beweegmakelaar van Sportief Capelle.

‘Als Sportief Capelle willen wij iedere Capellenaar zo veel mogelijk aan het sporten krijgen. Bij de naschoolse activiteiten viel het onze buurtsportcoaches al op dat kinderen niet altijd een goede motoriek laten zien. Als we vervolgens het gesprek met de ouders aangaan, is het heel lastig te onderbouwen waarom wij dat zo opmerken.

Om deze gesprekken makkelijker te kunnen onderbouwen, is de MQ Scan pilot gedraaid. Nu kunnen wij naar de ouders toe stappen met de objectieve resultaten van de MQ Scan, in plaats van alleen hetgeen te kunnen benoemen dat ons opvalt.

PILOT-programma.

De pilot hebben wij opgepakt met twee scholen: Klim-op en Ontdekrijk om eerst te verkennen hoe dit past binnen het onderwijs en hoe de vakdocenten er tegenover staan. Als de pilot goed zou verlopen, willen wij dit bij meerdere scholen uit gaan rollen. We hebben een programma uitgestippeld om de scan niet alleen een ‘testje’ te laten zijn, maar om er daadwerkelijk een beleid op te kunnen maken. Het programma bestond uit de volgende 5 stappen.

  1. Enquête afname

Na het voeren van de gesprekken met de betrokken partijen, hebben wij een enquête afgenomen bij de ouders en de leerlingen. De enquêteresultaten konden worden meegenomen in de gesprekken die na de afname van de scan aangegaan werden met de ouders.

Doel 1 was om erachter te komen of de kinderen de scan uit mochten voeren en of er contact met de ouders mocht worden opgenomen voor het bespreken van de resultaten. Doel 2 was om te inventariseren hoe het gesteld was met de huidige sport situatie in het gezin. Bijvoorbeeld de wekelijkse sportdeelname van de kinderen.

  1. Scan afname door vakdocenten

De MQ Scan hebben we af laten nemen door een buurtsportcoach. We hebben met de vakdocent afgesproken dat we de gymzaal in drieën verdelen. Eén deel van de zaal werd gebruikt voor de MQ scan en de andere twee delen werden gebruikt door de vakdocent die de leerlingen actief bezighield. Als de buurtsportcoach klaar was draaide de groepen door.

  1. Overleg met de groepsleerkrachten over de testresultaten

Met de uitslag van de MQ Scan zijn we met de betreffende vakdocenten om de tafel gaan zitten en hebben we de resultaten besproken. Uit de MQ Scan bleek dat er onderdelen zijn waar de leerlingen moeite mee hebben. Hier gaan de vakdocenten naar kijken en bespreken met hun collega’s. Uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat de vakdocenten hier meer aandacht aan gaan geven en het aspect toevoegen aan hun jaarplanning.

  1. Contact zoeken met de ouders voor vervolgtraject

Bij de enquête die we hebben uitgezet, aan het begin van het project, hebben wij ook de ouders toestemming gevraagd of hun kind deel mag nemen aan de MQ Scan en of we de ouders mogen benaderen na de testen als dat nodig blijkt te zijn.

Voorafgaand aan deze gesprekken hebben wij contact gezocht met organisaties zoals Centrum van Jeugd en Gezin en Welzijn Capelle. Voordat we ouders benaderen hebben we altijd eerst contact met maatschappelijk werk van de betreffende school. Dit omdat er al trajecten kunnen lopen met het gezin waardoor het beter is om dit via een andere weg te doen of samenspraak met het maatschappelijk werk. Die komen achter de deuren bij de mensen in de wijk. Wij hebben deze partij benaderd om tips te krijgen over de benadering van ouders in deze gesprekken.

  1. De Stap je Fit Challenge

Als bedankje voor deelname aan de scan hebben wij de kinderen twee stappentellers cadeau gegeven. Doel hiervan was om de kinderen uit te dagen om lekker met hun ouders, broers, zussen of vrienden actief te zijn. Aan het einde van de dag thuiskomen en een ware battle hebben om wie er die dag meer heeft gelopen, jij of je broertje/zusje?

Awareness onder ouders

Ouders weten niet altijd wat bewegen voor een kind betekent en dat kan een opgave zijn in het evaluatiegesprek met hen. Daarnaast merkten we dat ouders niet echt weten bij wie ze aan moeten kloppen om in aanmerking te komen voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Bij bespreking van de resultaten van de scan werd uitgelegd wat de mogelijkheden zijn voor het kind om de motorische ontwikkeling aan te pakken. We hebben de ouders begeleid naar passende activiteiten voor de kinderen.

De Denktank

We hebben een groep professionals bij elkaar gebracht om te praten over huidige programmering en de toekomst van het bewegen binnen het primair onderwijs. Is de huidige programmering nog wel van deze tijd en staat iedereen erachter of moeten we projecten anders gaan inrichten?

De denktank heeft ons zeker geholpen om een nieuwe weg in te slaan met de wensen en behoeftes van de scholen. Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe opzet waar duidelijk in naar voren komt dat ze de MQ Scan zeker terug willen zien het onderwijs.’

 

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte