Schooldomein, het magazine voor de perfecte leef-, leer- en werkomgeving, besteedde aandacht aan het belang van de motorische ontwikkeling binnen het primair onderwijs.
Lees het volledige artikel hieronder.

Zie meer over schooldomein op: www.schooldomein.nl