Ouders betrekken in de gezondheid van kinderen, is geen gemakkelijke opgave. In het land proberen beweeg- en zorg professionals ouders zo goed mogelijk te betrekken, bij de inzet van interventies. Wie de ouder voor zich wint, heeft het kind. In Zuid Limburg is de GGD ism met diverse partners en het onderwijs werkzaam de ouders te betrekken. De MQ Scan ging in gesprek met Marco Reumkens (projectleider Gezonde School van de Toekomst)

Kun je ons een kort beeld schetsen van jullie programma / interventie?

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een programma dat gebaseerd is op 3 pijlers:

  • Lesrooster aangepast aan de theorie rondom het bioritmemodel;
  • Een verlenging van de lestijd met daardoor ruimte voor het inbouwen van extra beweegactiviteiten;
  • Elke dag een gezonde lunch en gezonde tussendoortjes.

Verder hebben de kinderen gedurende de hele dag de mogelijkheid om water te drinken uit bidons. Ook het schoolbeleid ten aanzien van traktaties is op de schop gegaan. Vanaf het schooljaar 2016/2017 wordt er niet meer getrakteerd; er is wel nog aandacht voor de jarige in de klas.

Welk doel of doelstellingen streven jullie met het programma / interventie na?

 De belangrijkste doelstelling is om ervoor te zorgen dat kinderen gezonder opgroeien en lekkerder in hun vel zitten, daardoor beter presteren en minder vaak ziek zijn. Op die manier kunnen zij zich ontwikkelen tot gezonde(re) en vitale(re) volwassenen. Er nemen momenteel 275 kinderen deel aan het programma.

Jullie hebben goede resultaten geboekt met het betrekken van de ouders, kun je vertellen vanuit welke gedachten jullie hierop zijn gaan focussen?

 De gedachte hierachter is dat je verandering alleen kunt bewerkstelligen als de betrokkenen het nut ervan gaan inzien. Dat geldt zowel voor ouders als voor de leerkrachten. Door hen in te laten zien dat we als school nu écht zelf aan het stuur van een verandering konden gaan zitten.

Zou je kunnen aangeven wat voor jullie de grootste uitdagingen zijn geweest, om te komen waar jullie nu staan?

  • Het creëren van voldoende draagvlak onder ouders om te kunnen starten. Tijdens de ouderpeiling voorafgaand aan het project stemden uiteindelijk 86% van de ouders in;
  • Het wegnemen van bezwaren en weerstand bij ouders. Deze was vooral gericht op het aanbieden van voeding op school en het verlengen van de schooldag;
  • De betaalbaarheid van het concept is een rode draad. Ook in de gesprekken rondom de verduurzaming staat dit voortdurend op de agenda;
  • Al tijdens het proces bleek dat het lastig is om het concept op te schalen. Het feit dat er iets fundamenteel dient te veranderen binnen de school maakt dat men terughoudend is. Er is veel lef en durf nodig om de stap te zetten om te starten.

Wat zijn de succesvolle ingrediënten geweest om de ouders zo betrokken te krijgen?

Belangrijkste ingrediënt is het direct betrekken van ouders bij het hele proces. Door op verschillende manieren in contact te treden met ouders (klankbordgroep, werkgroep, koffie-uurtje, kijkmomenten, ouderavond, informeren via online communicatiesysteem Isy, etc.), wisten zij vanaf het begin wat onze doelstelling was. Ook hebben wij veel energie gestoken in het voeren van (individuele) gesprekken met ouders die kritisch waren of ouders die vragen hadden. Desondanks blijft het ook na 4 jaar lastig om de mensen te bereiken die je het liefst zou willen bereiken

Kun je precies uitleggen wat er na 4 jaar lastig blijft?

Het lastigste aspect is om de ouders die het het hardst nodig hebben te bereiken. Deze groep mensen denkt namelijk oprecht dat de manier waarop zij leven gezond is. Ze hebben vaak geen enkel idee hoe slecht bepaalde producten voor hun kinderen zijn en hoe groot het belang is van voldoende beweging. Daarom proberen we hen te bereiken via hun kinderen. Dat vergt jaren, misschien wel een generatie.

Ouders betrekken is een veel gehoorde uitdaging in het land onder professionals, als jij hen een tip zou mogen geven, welke tip geef je hun dan?

 Zoek mensen op, ga het gesprek aan, probeer ambassadeurs in alle groepen te werven. Deze kunnen de projectleiding voorzien van tips en adviezen. Daarnaast kunnen zij andere ouders informeren en activeren om de kwaliteit van de interventie te verhogen en eventuele weerstand te verlagen.

Kijk voor meer informatie op: http://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl/