Nieuws

Een nieuw schooljaar een nieuwe samenwerking

Het is zeer waardevol te zien dat steeds meer organisaties en overheden het belang inzien van een goed motorisch niveau. Steeds meer organisaties maken concreet werk van het verbeteren van de motoriek onder de jeugd. Het lijkt cruciaal om samenwerkingen tot stand te brengen en het tij te keren wanneer het de motoriek betreft.

Gezamenlijk zullen wij hard dienen te trekken aan het verbeteren van de motoriek van de jeugd. Niet alleen binnen het LO-onderwijs is aandacht voor het verbeteren van de motoriek van belang, ook binnen de Nederlandse sportclubs is dat het geval en valt er nog veel terrein te winnen. Daarnaast zal de bewustwording onder ouders moeten gaan groeien.

Samenwerken en verbinden om zo het netwerk goed te ontsluiten en de motorische ontwikkeling de goede kant op te leiden, is cruciaal. Wij zien steeds meer samenwerkingen gesmeed worden om de motorische ontwikkeling de juiste kant om te “buigen”. Dit is waarom wij, als MQ Scan, samenwerkingen proberen aan te gaan met organisaties waarmee we gezamenlijk het verschil kunnen maken of meer gedaan kunnen krijgen. Wij zijn daarom trots op onze nieuwe samenwerking met Sportimpuls. Sportimpuls is een organisatie die in het midden van het land actief is. De visie van Sportimpuls sluit goed aan bij die van de MQ Scan: krachten bundelen, lokale borging en samen zaken ontwikkelen die goed doen voor de lokale sport, mens en maatschappij.

“Super trots zijn wij met het sluiten van dit nieuwe partnerschap. Vanuit de inzichten die de MQ Scan biedt kan Sportimpuls haar aanbod voor gemeenten nog gerichter inzetten. Hierdoor kunnen wij gezamenlijk nog effectiever zijn in het verbeteren van de motoriek en dus de gezondheid. Inzicht is één, maar er vervolgens mee aan de slag gaan is minstens net zo belangrijk. Ik denk dat het zeer waardevol is dat wij een partner hebben gevonden die op inhoud, vanuit inzichten, vervolgens het verschil kan maken middels programmering en inzet van interventies.” Aldus Ziggy Tabacznik (directeur MQ Scan)

Wim van ’t Westeinde (directeur/eigenaar Sportimpuls) zegt, “we waren al geruime tijd op zoek naar een betrouwbare, maar ook leuke test die de motoriek van kinderen in beeld brengt. We leveren buurtsportcoaches aan gemeenten en zijn altijd bezig met het verbeteren van de leefstijl van mensen en van kinderen in het bijzonder. We doen projecten op scholen en binnen sportverenigingen. We zijn erg blij met de samenwerking met MQ scan want nu kunnen we beschikken over een instrument waarmee we heel snel de stand van zaken in beeld kunnen brengen. We zijn erg blij met de samenwerking en zullen graag investeren in de samenwerking en het instrument”.

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte