Praktijk

AVG wetgeving, hoe zit dat nou eigenlijk?

Sinds mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook is de nieuwe wet inmiddels volledig “geland” binnen het onderwijs en wordt er gezorgd voor een goede verwerking van gegevens. Echter brengt het ook veel ruis met zich mee en lijkt het er op dat het vaak zijn doel voorbij schiet. Wij Nederlanders zijn dan ook goed in het over-reguleren van zaken, zo ook de AVG.

Naar ons idee is het van groot belang zaken goed te regelen en te organiseren en daarin vooral ook je gezonde verstand te gebruiken. Er dient ook iets te zijn als wederzijds vertrouwen. Voor je het weet proberen wij met elkaar alle risico’s weg te nemen middels overeenkomsten. Het leek ons daarom interessant enkele onafhankelijke experts te vragen naar hun visie, advies en gedachten over de AVG binnen het onderwijs.

Wij gingen in gesprek met:
Raymond Wannee -> Functionaris Gegevensbescherming, CIPP/E
Ben Hagenberg -> ICT-IBP Samenwijs Opvang & Onderwijs Hilvarenbeek 
Koen van Nol -> jurist en AVG specialist
Clemens Geenen -> CIPP/E -> Functionaris Gegevensbescherming en AVG-adviseur. Eigenaar van adviesbureau PEP Onderwijsadvies

Wij stelden hen de volgende vragen:

 • Hoe vind je dat het onderwijs momenteel omgaat met de wet AVG en de implementatie daarvan?
  Clemens Geenen: ‘Veel scholen zijn laat gestart maar zijn nu druk bezig met een inhaalslag. Bijna iedereen vindt het belangrijk dat er met de gegevens van kinderen zorgvuldig en veilig wordt omgegaan’. 
 • Waar lopen de scholen volgens jullie tegenaan wanneer zij zaken omtrent AVG op orde dienen te maken?
  Ben Hagenberg: ‘Het gevaar van de papieren tijger ligt natuurlijk op de loer. Daarom is het zaak om te zorgen voor een AVG team (directeuren) die het item regelmatig op de agenda plaatsen. Daarnaast is het ook een kwestie van elkaar opvoeden. AVG moet in het collectieve bewustzijn komen van de leerkrachten en IB’ers. Hoe gaan zij om met de gevoelige data van kinderen die aan hen wordt toevertrouwd. Er is echter ook een ongrijpbaar deel, namelijk hoe gaan alle online partijen om met de leerlinggegevens. We hebben wel verwerkersovereenkomsten, maar die kunnen wij niet controleren, terwijl het onderwijs wel verantwoordelijk blijft’.

   

 • Waar zouden de scholen volgens jullie extra op moeten letten wanneer zij een samenwerking aan gaan of gebruik gaan maken van een data-verwerkingssysteem? 
  Koen van Nol: ‘Je moet ervoor zorgen dat de partij waarmee je in zee gaat de gegevens op (in ieder geval) dezelfde manier behandelt als jij doet. Dat heeft betrekking op het niet delen van gegevens met derde partijen, de manier waarop de gegevens worden verwerkt en de beveiligingseisen’.

   

 • Wij merken dat diverse scholen een soort angst hebben omtrent alles wat met de AVG te maken heeft. Ze zijn bang om het niet goed te doen of om achteraf gewezen te worden op onjuist handelen. Wat is jullie beeld hierbij en gedachte hierover?
  Clemens Geenen: ‘De nieuwe privacywetgeving verbiedt een aantal dingen maar geeft ook veel ruimte en mogelijkheden aan scholen. Gebruik je gezonde verstand en laat je goed adviseren. Er wordt veel onzin over AVG verteld’. 

De wet op primair onderwijs kent het volgende artikel: 
Art. 8 lid 2: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

En lid 6: De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling meten in elk geval op het terrein van de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, met inachtneming van de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen.

 • Wij zijn van mening dat het verkrijgen van inzicht in de motoriek dus een wettelijke grondslag betreft aangezien het onderdeel zou dienen uit te maken van het curriculum. Wat is jullie idee hierover?
  Ben Hagenberg: ‘Persoonlijk ben ik het hier helemaal mee eens. Bij het uitvoeren van de AVG wetgeving wordt steeds gesproken over het gebruiken van ons “gezonde-boeren-verstand”, m.a.w. wat is hierin de meest logische conclusie. Gymonderwijs werd ook voor 28 mei 2018 gegeven. Goed en gefundeerd inzicht verkrijgen in de motoriek van leerlingen hoort dus bij het onderwijs. De aldus verkregen data wordt nu echter met de MQ Scan op een ander manier verwerkt. Er dient goed geregeld te worden wie, wat, waar en hoelang er toegang is tot deze Bijzondere persoonsgegevens. Ook t.a.v. het vervolgtraject dienen er goede afspraken gemaakt te worden. Daar is niets mis mee.

  Last but not least, dienen de ouders op de hoogte te worden gebracht van de beweegredenen om mee te doen met de MQ Scan en het beleid dat daarin gevoerd wordt’. 

 • Overkoepelende instanties zoals Autoriteit Persoonsgegevens als Privacy Convenant Onderwijs kunnen geen klip en klaar antwoord geven of scholen nu wel of geen toestemming dienen te vragen aan ouders om de motoriek van leerlingen in het LO-onderwijs inzichtelijk te maken. Hoe dienen scholen hier mee om te gaan? 
  Koen van Nol: ‘Het belangrijkste is dat je zelf logisch blijft nadenken en dat je beslissingen die je neemt kunt onderbouwen en aantonen. Als school heb je de taak om op een evenwichtige en verantwoordelijke manier om te gaan met privacy van leerlingen. Er zijn altijd twijfelgevallen, maar 95% kan je gewoon met logisch nadenken oplossen. Zorg ervoor dat het onderwerp privacy op de agenda staat tijdens interne overleggen en borg het in de organisatie. Het moet niet afhangen van personen, maar zorg voor een duidelijk, evenwichtig en fris privacy beleid. Als dat nodig is dan zijn er altijd privacy experts die daarover kunnen meedenken’.

   

 • Wanneer je het onderwijs een advies mag geven op het gebied van AVG, wat voor een advies zou dit dan zijn? 
  Koen van Nol: ‘Adresseer het onderwerp, denk logisch na, zorg voor een transparant privacy beleid en voer dat structureel uit. Er zijn zat tools die daarbij kunnen helpen, en win desnoods advies in. Wees vooral niet paniekerig: ook met de nieuwe privacywetgeving kunnen scholen hun taken gewoon prima blijven uitvoeren’. 

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte