Kinderen uit Almere verbeteren hun MQ score gedurende de basisschooltijd!

Almere Kenniscentrum Talent (AKT) kan na vier jaar inzet MQ Scan zeer relevante en belangrijke inzichten verschaffen. Wij delen deze eerste inzichten graag met jou. ‘We hebben ongeveer 3.300 kinderen van 22 scholen tijdens de AKT Sportdagen getest op hun motorische vaardigheid. Meer dan de helft van deze kinderen scoort gemiddeld. 22% scoort (ruim) onder het gemiddelde en een kwart (ruim) boven het gemiddelde. Wat verder opvalt is dat kinderen van de geteste scholen in Almere op 6-jarige leeftijd slechter (aan de onderkant ruim onder gemiddeld en ondergemiddeld) scoren dan hun landelijke leeftijdsgenoten. Dat geldt overigens ook voor de kinderen die aan de bovenkant scoren. De Almeerse kinderen scoren ook hier lager ten opzichte van het landelijke: 10,7 % versus 22,7 %. Opvallend genoeg is dit plaatje heel anders bij de oudere kinderen in groep 8. Daar scoren de Almeerse kinderen beter aan onderkant (20,5 versus 29,8 %) en bovenkant (27,4 versus 21,3 %)’.

De cijfers worden hieronder in de vorm van grafiekjes visueel gemaakt:


Concluderend kunnen we zeggen dat monitoring van motoriek bij kinderen in de basisschoolleeftijd en daar vervolgstappen in zetten wel degelijk kan leiden tot verbetering van de motoriek. Dit is terug te zien bij de 12-jarigen in Almere. Bij deze kinderen wordt er al 4 jaar gericht aandacht besteed aan de motoriek.

Martijn Postuma (AKT) trekt ook voorzichtig zijn conclusie:Volgens mij is het beweegniveau in grote steden over het algemeen wat lager dan de kleinere steden. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat in Almere het niveau in groep 3 lager ligt dan het landelijk gemiddelde. De meeste scholen beginnen hier ‘pas’ in groep 3 met een vakleerkracht gym (enkele scholen uitgezonderd). In de periode groep 3 tot en met groep 8 maken de kinderen schijnbaar een flinke sprong. Ik ben ervan overtuigd dat de vakleerkracht hier een rol in speelt. Ik zou het echter te makkelijk vinden om het alleen daar aan toe te schrijven. Dan zouden we namelijk in heel Nederland iedereen 2 uur een vakleerkracht kunnen geven en is het probleem opgelost. Dat is te kort door de bocht. Almere heeft voor kinderen in die leeftijd een behoorlijk gevarieerd aanbod, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Ik denk dat daar de kracht van stapeling geldt: vakleerkacht + buiten spelen (o.a. in de Skills Garden, op de playgrounds + sportstimulering van buurtsportcoaches en welzijnsorganisaties + sportverenigingen etc.’. 

Lees hier meer over MQ Scan in de praktijk.

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte