Deel 2: Joop Alberda Alarm! Hoe pakken we dat aan?

Afgelopen week schreef ik over dat de sport eerst naar zichzelf zou moeten kijken alvorens zich met de het LO-onderwijs te bemoeien. Dit naar aanleiding van de oproep van Joop Alberda over dat de slechte prestaties binnen topsport te wijden zijn aan een dieper liggend probleem, namelijk dat kinderen motorisch slecht opgeleid en begeleid worden.

Laat ik de discussie ‘motorische ontwikkeling/ topsport’ ter zijden schuiven. Gezien de reacties van de afgelopen dagen en de discussies op de oproep van Joop leek het mij zinvoller om richting te geven aan een mogelijke oplossing.

Ik denk dat goed opgeleide LO-docenten heel goed in staat zijn kinderen motorisch op te leiden. Waarom zou de sport dat dan beter kunnen zou je je af kunnen vragen. Het probleem zit hem naar mijn idee niet in de LO-docent, maar in de plek en het belang van het LO-onderwijs an sich. Bestuurders en directeuren zouden zich hierop aangesproken moeten voelen. Waar zij het belang van sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen en taal centraal stellen, is het LO-onderwijs in 80% van de gevallen niet in hun scope. Of het heeft bij lange na niet dezelfde aandacht als die de andere leergebieden krijgen.

Volgens mij is de reden heel eenvoudig. De onderwijsinspectie kijkt, toetst en rekent niet af op LO, dus focussen directies op zaken waar men wel op afgerekend wordt. Dit zou ik overigens ook doen als ik directeur was. De onderwijsinspectie dient een objectieve indicator te hebben om dit te kunnen doen. Daar hebben de VU-Amsterdam en de Haagse Hoge School 6 jaar lang keihard aan gewerkt. Nu ligt er een objectieve scan, de MQ Scan. Ik nodig de onderwijsinspectie van harte uit voor een gesprek hierover.

Dezelfde MQ Scan biedt beweeg- en beleidsprofessionals van gemeenten de mogelijkheid om geanonimiseerde inzichten van hun gemeente in beeld te brengen. We zijn in staat om daar interessante selecties voor gemeenten van te maken. Leg die MQ Scan-inzichten eens naast de gemeentelijke KISS data van NOC*NSF. Dan leg je sportdeelname en motoriek naast elkaar en maak je al een simpele verdieping. Met deze inzichten kun je een zeer interessant gesprek voeren met sportclubs en verenigingen binnen je gemeente. Hen op basis van harde data-inzichten laten zien waar de uitdagingen liggen en hen direct de vraag voorleggen: ‘hoe zouden jullie een bijdrage kunnen leveren aan deze uitdaging?’

Ik denk dat heel veel verenigingen open staan om een bijdrage te leveren, maar direct de vraag stellen hoe zij dat zouden moeten doen. De focus bij de jongste jeugd als het gaat om mentaliteit van wedstrijden winnen tegenover sportontwikkeling ligt nog voornamelijk op dat eerste. Op jonge leeftijd selecteren, de bovenmatige aandacht voor selectieteams ten opzichte van teams eronder. Het blijkt uit onderzoeken dat sporters zich niet lineair ontwikkelen. Aan die competitieve mindset zitten nog wel enkele nadelen. Laat kinderen genieten, plezier maken en spelen als het om sport gaat.

Als we dus met inzicht de uitdaging op lokaal niveau heel helder kunnen krijgen en kunnen investeren in betere trainers op verenigingen, dan maak je naar mijn idee een hele stap voorwaarts. BSC zouden ongeschoold kader kunnen trainen en opleiden. Er zou veel meer focus op ‘train de trainer-projecten’ vanuit bonden moeten zijn en er zouden middelen vrijgemaakt moeten worden om hogere percentages geschoold kader op verenigingen te belonen vanuit gemeenten. Wanneer we daar nog wat slimme mensen over laten nadenken komen er nog wel een paar goede ideeën bij verwacht ik.

Dus laten wij blijven knokken voor een stevigere plek voor LO binnen het primair onderwijs. Daar moeten dus vooral directies en bestuurders binnen het onderwijs van overtuigd raken. Laat de onderwijsinspectie ook afrekenen op LO-onderwijs en laat de sport zich vooral concentreren op zichzelf.  Zorg dat op sportverenigingen meer geschoold kader aanwezig is en dat kinderen breder motorisch geprikkeld worden op onze Nederlandse sportvelden.

– Ziggy Tabacznik (Directeur MQ Scan)

Lees deel 1 van het ‘Joop Alberda Alarm’ hier.

 

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte