9 november 2020

MQ Scan en Het Bewegend Kind slaan de handen in één!

Het verbeteren van de gezondheid van kinderen, daar zetten Het Bewegend Kind en MQ Scan zich voor in. Onderzoeken laten zien dat een goede motoriek een cruciale en voorspellende waarde is voor de gezondheid van een kind vandaag en in de toekomst.

Beiden organisaties onderkennen het belang van een goede motorische basis voor de totale ontwikkeling van het kind. Zij zetten zich dagelijks in om niet alleen meer aandacht te vragen voor de ontwikkeling van de motoriek, maar ook om het mogelijk te maken voor professionals die verbetering daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden.

Waar de MQ Scan beweeg- en beleidsprofessionals concrete inzichten biedt in het motorisch vermogen van kinderen biedt Het Bewegend Kind een preventieve lesmethodiek aan voor de basisschool en kinderdagverblijven. Beide partijen samen maken het mogelijk de motoriek op een gestructureerde wijze te verbeteren en er voor te zorgen dat kinderen voldoen aan de dagelijkse beweegnorm.

Het Bewegend Kind is erop gericht motorische achterstanden bij kinderen aan te pakken die door middel van de MQ Scan inzichtelijk zijn gemaakt. Dankzij een samenwerking tussen beide partijen ontstaat er een totaalaanbod met screening gevolgd door een concrete aanpak voor het basisonderwijs en de kinderdagverblijven. Er wordt hiermee direct ook invulling gegeven aan de behoefte van veel scholen aan een concreet vervolgaanbod na de inzet van de MQ Scan. Bekijk de video voor meer informatie.

De voordelen voor de beweegprofessional

 • Direct aan de slag met de gefundeerde MQ Scan-inzichten.
 • Een meetinstrument en interventie die op basis van het Athletic Skills Model zijn ontwikkeld.
 • Combinatie van meetinstrument en interventie levert het gewenste 1 + 1 = 3 effect op.

Voor gemeenten

 • Beleidsdoelen zoals het verbeteren van de algemene gezondheid en het welzijn van de lokale inwoners worden gestimuleerd.
 • Stijging van de participatiegraad van sportende kinderen door stimulatie van extra beweging buiten school bij sportverenigingen.
 • Beter instaplevel bij sportverenigingen.
 • Meer plezier in bewegen op alle niveaus waardoor ‘het buiten zijn’ gestimuleerd wordt en het aantal kinderen met overgewicht kan worden teruggedrongen.

Voor scholen

 • De totale ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd.
 • Ieder kind wordt bereikt.
 • Extra beweegmomenten per week.
 • Uitgewerkte binnen- en buitengymlessen + beweeglessen.
 • Stimulatie extra beweging van het kind buiten school.
 • Samen bewegen in een veilige omgeving (laagdrempelig).

Voor Buurtsportcoaches/vakdocenten/Beweegcoaches

 • Motorische vaardigheden worden sneller eigen gemaakt doordat ze tijdens de buitenlessen herhaald worden.
 • De ontwikkeling van sensomotorische- en motorische prikkels kan zorgen voor een afname van blessures en uitvallers tijdens de gymles doordat kinderen hun eigen lichaam beter leren kennen.
 • Bewegen wordt een vast onderdeel van het onderwijsprogramma.

Meer artikelen

Kinderen zitten te veel stil

Kinderen zitten te veel stil

Hoe komen we van het sedentaire gedragspatroon van kinderen af?Dit is een vraag die al lang speelt en nu steeds belangrijker wordt. Onder sedentair gedrag worden alle activiteiten die zittend of liggend uitgevoerd worden verstaan. Uit onderzoek blijkt dat...

Lees meer
MQ SCAN UR 3.1 is live!

MQ SCAN UR 3.1 is live!

De eerste update van 2021 is een feit!Vorige week werd MQ UR 3.1 gereleased. Er zijn enkele belangrijke updates doorgevoerd waarmee de MQ Scan nog beter aansluit op jullie wensen & behoeften. Lees hieronder wat de update concreet inhoudt.Wat houdt de...

Lees meer

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte