28% van de kinderen is motorisch onvaardig

Vanuit inzicht, maak je morgen het verschil

Onderzoek laat inmiddels duidelijk zien dat een goed motorisch niveau een cruciaal voorspellende waarde is met betrekking tot de gezondheid. Met inzicht zorgen wij ervoor dat er gericht aan de motorische achterstanden gewerkt wordt. Zodat alle kinderen weer lekker kunnen bewegen.

28% van de kinderen is motorisch onvaardig

Vanuit inzicht, maak je morgen het verschil

Literatuur laat inmiddels duidelijk zien dat een goed motorisch niveau een cruciaal voorspellende waarde is met betrekking tot de gezondheid. Met inzicht zorgen wij ervoor dat er gericht aan de motorische achterstanden gewerkt wordt. Zodat alle kinderen weer lekker kunnen bewegen.

Belang van motoriek

Waarbij speelt motoriek een rol?

Motorische vaardigheid is het vermogen van een persoon om verschillende motorische handelingen uit te voeren en dus goed te bewegen. Het motorisch niveau wordt bepaald door de interactie van het brein, zenuwen en spieren. Deze motoriek wordt aangestuurd door de hersenen.

De motoriek is dus ontzettend belangrijk in het dagelijkse leven en voor onze gezondheid.
Motoriek speelt een rol bij:

  • Motorische competentie is een cruciaal onderdeel voor de betrokkenheid van kinderen bij fysieke activiteiten.
  • Het draagt bij aan een actieve en gezonde levensstijl.
  • Het verbetert het curriculum voor lichamelijke opvoeding.
  • Recent onderzoek laat zien dat er verbanden zijn tussen een goede motorische ontwikkeling en andere belangrijke vaardigheden, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitie, fitheid en BMI.
Het Nationaal Sportakkoord

Is de MQ Scan ook jullie startpunt?

Onder het deelakkoord ‘vaardig in bewegen’ wordt gesproken over de ambitie om meer kinderen aan de beweegnorm te laten voldoen, en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen positief om te buigen. Binnen het Sportakkoord komt de focus te liggen op alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De reden? Kinderen die op jonge leeftijd weinig bewegen, zullen zich motorisch minder goed ontwikkelen en een grotere kans hebben op overgewicht. Ze lopen als gevolg daarvan een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische aandoeningen.

Het deelakkoord wordt afgesloten met de afspraak: “het percentage gemeenten dat gevalideerd motorisch testen toepast”. MQ Scan is zo’n test. Met de MQ Scan meet je deze motorische ontwikkeling en kan je tijdig problemen, maar ook talenten herkennen om risico’s te voorkomen. 

Hoe helpt de MQ Scan gemeenten en sportbedrijven?

Vanuit inzicht, maak jij morgen het verschil

Inzicht in de motorische vaardigheid en de ontwikkeling maakt het voor professionals mogelijk gerichter aan behoeften en achterstanden te werken. Waardoor het rendement en de resultaten van bestaande activiteiten, inspanningen en beleid nog groter kunnen worden.

Sportbeleid

Inzicht in de motoriek zorgt voor onderbouwing van het sportbeleid.

LO-onderwijs

Laat de LO-lessen nog beter aansluiten bij de behoeften dankzij inzicht.

JOGG-aanpak

Lees hier hoe gemeente Zevenaar de JOGG-aanpak combineert met MQ Scan.

Gezonde School

Monitor het thema ‘bewegen en sport’ middels de MQ Scan

Download hier de 7 stappen om de MQ Scan te implementeren in gemeentelijk beleid

Motoriek peiling 2019 (mei 2020) op basis van de MQ Scan.

Youtube Video Joris Hoeboer MQ Scan

Video onderzoeker Joris Hoeboer over het belang van een goede motoriek.

Wat meet de MQ Scan

Video wat meet de MQ Scan? Een korte uitleg in 1 minuut.

Nationaal sportakkoord met het Athletic Skills Model & MQ Scan                                                                    

Ontwikkel & Samenwerkingspartners

Zet de MQ Scan in!

Vraag geheel vrijblijvend informatie aan voor jouw school, schoolbestuur of gemeente.  

Contact

Adres:
Hendrik Figeeweg 1C
2031 BJ Haarlem

Interesse of vragen MQ Scan?
Neem contact op met team MQ:
info@mqscan.nl of (+31) 023 3036808 

 

 

Meld je aan en blijf op de hoogte