Wat nu? MQ

Snel en gevalideerd inzicht in motorische ontwikkeling voor kids.

MQ Scan

Geef je zelf bewegingsonderwijs, of ben je beleidsmatig dagelijks bezig met (bevorderen van) goed bewegingsonderwijs en sportstimulering voor kinderen, dan snap je dat een goede motoriek voor kinderen heel belangrijk is.

Wij zijn het daar volkomen mee eens en vonden het vreemd dat er nog geen simpele, gevalideerde manier is om de motorische ontwikkeling van kinderen in kaart te krijgen. Daarom hebben we, gebaseerd op de filosofie van het Athletic Skills Model, in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Haagse Hogeschool een motorische test ontwikkeld die door iedereen afgenomen kan worden in heel korte tijd. Hieronder zie je wat je daaraan kan hebben. Zodat je als professional je aanpak beter kan onderbouwen en vroegtijdig zowel mogelijke problemen als talenten kan signaleren.

Motoriek als basis voor het leervermogen van kinderen

Een goede motoriek helpt kinderen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen en van sociale en cognitieve vaardigheden. Kinderen met een motorische achterstand lopen grotere kans op overgewicht (te hoog BMI), worden eerder gepest. En vaak houden zij hun hele leven een minder actieve levensstijl. Het wordt steeds duidelijker dat een goede motorische ontwikkeling belangrijk is voor het welzijn van kinderen.

Motorische ontwikkeling testen met MQ Scan

Tot nog toe ontbrak een simpele, snelle en betrouwbare test om de motorische ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. De MQ Scan lost dit op. Zo kan je kinderen met achterstand eerder helpen en talenten eerder herkennen.

Kinderen bewegen minder, gemeenten erkennen het belang van goede motorische ontwikkeling

Recente onderzoek door het Mulier Instituut geeft aan dat jongeren behoorlijk minder bewegen dan 15 jaar geleden. Het is dus belangrijk dat er meer aandacht komt voor motorische ontwikkeling. Gemeenten onderkennen dit belang en stellen geld beschikbaar voor meer bewegingsonderwijs en sportstimulering.

De MQ Scan helpt bij verantwoording van investeringen in bewegingsonderwijs

Om de investering in- en aanpak van het bewegingsonderwijs en sportstimulering te kunnen verantwoorden, is een objectieve, gevalideerde maatstaf voor het meten van de motorische ontwikkeling van alle basisschoolleerlingen essentieel. De MQ Scan voorziet hierin. Het geeft je overzicht op klas- en schoolniveau. Je kan wijken per gemeente vergelijken en je gemeente vergelijken met de nationale norm. Waardoor je beter weet waar de focus moet liggen en je omgeving beter kan overtuigen van meer aandacht voor bewegen.

Interesse of vragen over de MQ Scan?

Neem contact op met team MQ via:
info@mqscan.nl of 023-540 02 00

Interesse of vragen over de Flevo MQ Scan?

Neem contact op met Martijn Postuma via:
akt@almere.nl of 036-545 84 58

MQ is een initiatief van de mensen van SchoolJudo.nl en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere. De MQ Scan is ontwikkeld en gevalideerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) in samenwerking met de Haagse Hogeschool naar een ontwerp van het Athletic Skills Model (ASM)