fbpx
 

Waarom de MQ Scan?

Snel en gevalideerd inzicht in motorische ontwikkeling voor kids.

Scholen, LO docenten en professionals
Scholen, LO docenten en professionals krijgen met de MQ Scan inzicht in het motorisch niveau van kinderen en de ontwikkeling van die motoriek. Vervolgens kunnen zij met de kinderen zelf aan de slag om dit gericht te verbeteren.

 

Gemeenten en sportbedrijven
MQ Scan biedt met de geanonimiseerde geaggregeerde data inzicht in school, wijk en gemeente. Hiermee kunnen programma’s en beleid worden onderbouwd. Kan het effect van deze programma’s worden gemonitord. En is het een uitstekend middel om budgetten te verantwoorden.

 

Redenen om aan de slag te gaan met de MQ Scan:

 • Als eerste en enige wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd (HHS & VU)
 • In 1 gymles alle kinderen scannen
 • Geeft een totaal beeld (zeer onder gemiddelde t/m ruim boven gemiddelde bewegers) waardoor je risico’s tijdig inzichtelijk maakt, maar ook talent kan herkennen en stimuleren.
 • Toetst op motorische ontwikkeling en genereert rapporten onder andere voor ouders, de school etc.
 • De ‘obstacle’ track wordt door kinderen als leuk ervaren
 • Kan onderdeel van de gymles zijn
 • Levert realtime inzichten op (op school, klas en individueel niveau)
 • Objectief instrument
 • App en Dashboard omgeving zorgen ervoor dat alles direct digitaal wordt verwerkt. Dus geen foutgevoelige handmatige verwerking. En makkelijk deelbaar.
 • Werk samen in een veilige omgeving. De data van individuele kinderen is alleen in te zien door degene die dat mag zien. Bijvoorbeeld de school en vakdocent.
 • Voldoet aan de laatste privacy wetgeving en MQ scan is aangesloten privacyconvenant onderwijs zodat de privacy en veiligheid gewaarborgd is.
 • Op dit moment op internationaal niveau een toonaangevende en vooruitstrevende methodiek
Motoriek als basis voor het leervermogen van kinderen

Een goede motoriek helpt kinderen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen en van sociale en cognitieve vaardigheden. Kinderen met een motorische achterstand lopen grotere kans op overgewicht (te hoog BMI), worden eerder gepest. En vaak houden zij hun hele leven een minder actieve levensstijl. Het wordt steeds duidelijker dat een goede motorische ontwikkeling belangrijk is voor het welzijn van kinderen.

Motorische ontwikkeling testen met MQ Scan

Tot nog toe ontbrak een simpele, snelle en betrouwbare test om de motorische ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. De MQ Scan lost dit op. Zo kan je kinderen met achterstand eerder helpen en talenten eerder herkennen.

Kinderen bewegen minder, gemeenten erkennen het belang van goede motorische ontwikkeling

Recente onderzoek door het Mulier Instituut geeft aan dat jongeren behoorlijk minder bewegen dan 15 jaar geleden. Het is dus belangrijk dat er meer aandacht komt voor motorische ontwikkeling. Gemeenten onderkennen dit belang en stellen geld beschikbaar voor meer bewegingsonderwijs en sportstimulering.

De MQ Scan helpt bij verantwoording van investeringen in bewegingsonderwijs

Om de investering in- en aanpak van het bewegingsonderwijs en sportstimulering te kunnen verantwoorden, is een objectieve, gevalideerde maatstaf voor het meten van de motorische ontwikkeling van alle basisschoolleerlingen essentieel. De MQ Scan voorziet hierin. Het geeft je overzicht op klas- en schoolniveau. Je kan wijken per gemeente vergelijken en je gemeente vergelijken met de nationale norm. Waardoor je beter weet waar de focus moet liggen en je omgeving beter kan overtuigen van meer aandacht voor bewegen.

Interesse of vragen over de MQ Scan?

Neem contact op met team MQ via:
info@mqscan.nl of 023-3036808

Interesse of vragen over de Flevo MQ Scan?

Neem contact op met Martijn Postuma via:
akt@almere.nl of 036-545 84 58

MQ is een initiatief van de mensen van SchoolJudo.nl en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere. De MQ Scan is ontwikkeld en gevalideerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) in samenwerking met de Haagse Hogeschool naar een ontwerp van het Athletic Skills Model (ASM)